EPS 100-037 Wodoodporny

Wodoodporny


Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej:

 

  • Izolacja fundamentów,
  • Izolacja podłóg na stropie w pomieszczeniach wilgotnych,
  • Izolacja cieplna dachów stromych,
  • Izolacja pomieszczeń o dużej wilgotności np. chłodni, mroźni, myjni,
  • Izolacja ścian piwnicy.
 


  • Wymiary płyt 1000 mm x 500 mm
  • Grubość płyt od 10 mm do 200 mm
  • Krawędzie proste lub „na zakładkę”
  • Na indywidualne zamówienie inne wymiary.

 

 

deklaracja_do_pobrania2

Pobierz kartę techniczną

PARAMETRY TECHNICZNE

EPS - EN13163 - T(2)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS150-CS(10) 100-DS(N)5-DLT(1)5-WL(T)4

 

parametr klasa/poziom tolerancja/wymaganie
Grubość T2 ± 2 mm
Długość L2 ± 2 mm
Szerokość W2 ± 2 mm
Prostokątność Sb(5) ± 5 mm/1000 mm
Płaskość P10 ± 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS150 ≥ 150kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS(10)100 ≥ 100kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5%
Stabilność wymiaroqa w określonych warunkach temp, i wilgotności DS(70,-)2 ≤ 2%
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T)4 ≤ 4%
Współczynnik przewodzenia ciepła - ≥ 0,037 W/(m*k)
Reakcja na ogień E -

Docieplając oszczędzasz

Prawidłowość doboru konstrukcji ścian pod względem ich ciepłochłonności odzwierciedla wielkość tzw. współczynnika przenikania ciepła U

dowiedz się więcej

Wymagania prawne

Wartość współczynnika Uk ścian i stropów, obliczone zgodnie z Polską normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła..

dowiedz się więcej

Developed in conjunction with Ext-Joom.com