EPS-70 - 038

 

niewielkie obciążenia mechaniczne


 

Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej:

 • izolacji ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną
 • izolacja cieplna ścian zewnętrznych
 • izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetowych
 • izolacja cieplna pomiędzy krokwiami
 • izolacja cieplna nadproży i ościeży
 • izolacja cieplna ścian wykonanych metodą "lekko mokrą" (BSO) lub "lekko suchą"
 • powierzchnie ścian szkieletowych

Płyta styropianowa EPS 70-038 FASADA nie może być stosowana w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro itp.).

 • Wymiary płyt 1000x500mm
 • Grubość płyt od 10 do 1000mm
 • Krawędzie proste lub "na zakładkę"
 • Na indywidualne zamówienie inne wymiary.

 

deklaracja_do_pobrania2

Pobierz kartę techniczną

PARAMETRY TECHNICZNE

EPS-EN 13163 T2-L2-W2-S2-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

 

Parametr Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubość T2 ± 2mm
Długość L2 ± 2 mm
Szerokość W2 ± 2 mm
Prostokątność S2 ± 2 mm/1000 mm
Płaskość P10 ± 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS115 Min. 115
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS((10)70 ≥70kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach (temperaturze 23°C, 50% wilgotności względnej) DS(N)2 ±0,2%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności DS(70,-)2 Max. 2
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR 100 Min. 100
Współczynnik przewodzenia ciepła - Max. 0,038
Reakcja na ogień E -

Docieplając oszczędzasz

Prawidłowość doboru konstrukcji ścian pod względem ich ciepłochłonności odzwierciedla wielkość tzw. współczynnika przenikania ciepła U

dowiedz się więcej

Wymagania prawne

Wartość współczynnika Uk ścian i stropów, obliczone zgodnie z Polską normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła..

dowiedz się więcej

Developed in conjunction with Ext-Joom.com