EPS-100 - 036

średnie obciązenia mechaniczne


Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej:

 

  • izolacji cieplna dachów i podłóg oraz podłóg pod podkładem posadzkowym
  • izolacja cieplna dachów stromych między i pod krokwiami, podłóg, poddaszy i strychów użytkowych oraz nie użytkowych w budownictwie mieszkaniowym
  • izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym (normalne obciążenie), tarasów, balkonów
  • izolacja cieplna podłóg na wszystkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji, podłóg w systemie ogrzewania podłogowego
  • izolacja cieplna stropodachów pełnych lub wentylowanych
  • izolacja cieplna miejsc poniżej poziomu gruntu, w sposób zapewniający ochronę przed bezpośrednim działaniem wilgoci
 


  • Wymiary płyt 1000x500mm
  • Krawędzie proste lub "na zakładkę"
  • Na indywidualne zamówienie inne wymiary.

 

 

deklaracja_do_pobrania2

Pobierz kartę techniczną

PARAMETRY TECHNICZNE

EPS-EN 13163T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-TR150-DLT(1)5

 

parametr klasa/poziom tolerancja/wymaganie
Grubość T3 ± 3 mm
Długość L3 ± 3 mm
Szerokość W3 ± 3 mm
Prostokątność S5 ± 5 mm/1000 mm
Płaskość P10 ± 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS150 ≥ 150kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS(10)100 ≥ 100kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5%
Stabilność wymiaroqa w określonych warunkach temp, i wilgotności DS(70,-)2 ≤ 2%
Poziom odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temp. DLT(1)5 ≤ 5%
Współczynnik przewodzenia ciepła - ≤ 0,036 W/(m*k)
Reakcja na ogień E -

Docieplając oszczędzasz

Prawidłowość doboru konstrukcji ścian pod względem ich ciepłochłonności odzwierciedla wielkość tzw. współczynnika przenikania ciepła U

dowiedz się więcej

Wymagania prawne

Wartość współczynnika Uk ścian i stropów, obliczone zgodnie z Polską normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła..

dowiedz się więcej

Developed in conjunction with Ext-Joom.com