Wymagania prawne


Wartość współczynnika Uk ścian i stropów, obliczone zgodnie z Polską normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, nie mogą być większe niż wartość Uk (max).

 

Ściany zewnętrzne warstwowe
Ściany zewnętrzne pozostałe
Stropodachy
Stropy nad piwnicami nieogrzewanym
0,00,10,20,30,40,50,6
Uk (max) [W/m2K]

 

Pamiętaj!

Dla budynków docieplanych zaleca się osiągnięcie współczynnika U ≤ 0,25 W/m2 x K). Grubość styropianu w całości kosztów docieplenia wynosi od 5% do 10%. Nie warto oszczędzać na grubości płyty styropianowej użytej do ocieplenia.

Docieplając oszczędzasz

Prawidłowość doboru konstrukcji ścian pod względem ich ciepłochłonności odzwierciedla wielkość tzw. współczynnika przenikania ciepła U

dowiedz się więcej

Wymagania prawne

Wartość współczynnika Uk ścian i stropów, obliczone zgodnie z Polską normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła..

dowiedz się więcej

Developed in conjunction with Ext-Joom.com